Witamy Państwa na stronie głównej projektu:

"Transgraniczna kooperacja, wymiana doświadczeń i edukacja stowarzyszeń, związków i cechów w branży kamieniarskiej".

Celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej oraz Związku Kamieniarzy Saksonii. Priorytetami we wzajemnej współpracy są wymiana gospodarcza, edukacja, wymiana doświadczeń i promocja.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi związkami.

Aktualności:

konferencja Konferencja "Kamień w sercu Europy" - wnioski na przyszłość
Zakończyła się polsko-niemiecka konferencja "Kamień w sercu Europy" organizowana przez Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej we współpracy z niemieckim Związkiem Kamieniarzy Saksońskich. Była ona wynikiem wspólnego projektu transgranicznego. Ponadto wykonano wspólny folder gospodarczy, materiały promocyjne i niniejszą stronę internetową. Chcemy aby współpraca ta przerodziła się także we wspólną wymianę gospodarczą, wymianę doświadczeń, promocję i wsparcie edukacji po obu stronach granicy. Będziemy pracować nad dalszym rozwijaniem tej współpracy. Jednym z punktów konferencji było podpisanie przez Prezesów obu związków LISTU INTENCYJNEGO, które treść prezentujemy poniżej.
Pobierz LIST INTENCYJNY

Więcej informacji o konferencji znajduje się w pozycji KONFERENCJA Karpacz 2013


konferencja Zapraszamy na polsko-niemiecką konferencję do Karpacza. Pobierz program Konferencji


konferencja Kamień jako wyrób budowlany
Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, a zatem i rygory dopuszczania do zastosowania tych produktów do prac budowlanych. Powodem tych zmian jest wejście w życie kluczowych przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/201 z 9 marca 2011 r., które ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę Rady 89/106/ EWG – w skrócie nazywanego CPR. Zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych wyroby budowlane wprowadzone do obrotu przed dniem 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z rozporządzeniem CPR. Wobec powyższego opis wymogów zawartych w prz episach prawa w stosunku do wyrobów budowlanych z kamienia musi uwzględniać zarówno stan prawny przed 1 lipca 2013 r., jak i po tej dacie.


konferencja Targi Kamień-Stone po raz ostatni
Jak poinformował Filip Bitner, dyrektor Grupy Produktów MTP, w swoim komunikacie listopadowa edycja targów Kamień-Stone odbyła się po raz ostatni. Zamiast targów Kamień-Stone, w dniach 26–29 listopada odbędą się Targi Branży Kamieniarskiej STONE, które towarzyszyć będą Targom Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów Liturgicznych i Dewocjonaliów SAKRALIA oraz targom funeralnym MEMENTO. Przyczyna rozwiązania umowy przez MTP z firmą Geoservice-Christi, która od 1991 roku organizowała targi kamieniarskie Kamień, a od 2009 roku we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi – targi Kamień-Stone, nie jest oficjalnie znana.


konferencja Konferencja "Klaster kamieniarski szansą dla branży"
W Strzegomiu, w Urzędzie Miejskim, 22 października 2013 r. odbyła się konferencja "Klaster kamieniarski szansą dla branży". Organizatorami konferencji byli: dr Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, i Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia, oraz Fundacja "Bazalt". Tematem spotkania było przybliżenie pomysłu powstania Klastra Kamieniarskiego, szans i możliwości, jakie niesie ze sobą współpraca przedsiębiorców, ośrodków naukowo-badawczych, jednostek samorządu województwa, świata nauki i instytucji otoczenia biznesu. W trakcie konferencji rozmowy prowadzili przedstawiciele samorządu województwa, uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy branży kamieniarskiej. Ponadto swoim doświadczeniami i dobrymi praktykami, obrazującymi korzyści płynące z członkostwa w istniejących już klastrach, podzielili się prezes zarządu Stowarzyszenia Side-Cluster, i Joanna Kułdo z Wrocławskiego Parku Technologicznego, będącego koordynatorem Klastra Nutribiomed.