Słownik pojęć kamieniarskich

Technologia udarowej obróbki kamienia poprzez wyrównanie powierzchni kamieni miękkich dwuręcznymi podłużnymi ciosakami o ostrzu prostym lub zębatym.
Czynność tę określa norma BN-64/6747-05.

Technologia udarowej obróbki kamienia - wyrównanie powierzchni kamieni miękkich i średnio-twardych, przy użyciu dłut szerokich. Czynność tę określa norma BN-64/6747-05.

Charakterystyczny dla danego rodzaju kamienia stan powierzchni, zależny od stopnia jej wyrównania i wykończenia uzyskany w wyniku obróbki udarowej lub ściernej.

Charakteryzuje się występowaniem wyraźnych śladów nacięć gradziną w postaci bruzd, przebiegających równolegle lub falisto, uzyskanych przy użyciu płaskich dłut zębatych (gradzin).

W zależności od rozmieszczenia i głębokości nacięć, rozróżnia się FAKTURY:

 1. grubo - gradzinowana – kiedy średni odstęp nacięć wynosi 30 – 50 mm, a głębokość około 5 mm;
 2. średnio - gradzinowana – kiedy średni odstęp nacięć wynosi 20 – 30 mm, a głębokość do 3 mm;
 3. drobno - gradzinowana – kiedy średni odstęp nacięć wynosi mniej niż 20 mm, a głębokość do 2 mm.


Fakturę tę opisuje norma BN-64/6740-02.

Charakteryzuje się występowaniem regularnie rozmieszczonych punktowych wklęsłości i wypukłości, uzyskanych przy użyciu groszkowników młotkowych, groszkowników dłutowych lub wstawek do groszkowników.

W zależności od stopnia wyrównania powierzchni oraz od głębokości i rozmieszczenia punktowych wklęsłości i wypukłości, rozróżnia się FAKTURY:

 1. grubo - groszkowana – kiedy średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami wynosi 6 – 8 mm, a głębokość 4 - 5 mm;
 2. średnio - groszkowana – kiedy średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami wynosi 4 mm, a głębokość poniżej 3 mm;
 3. drobno - groszkowana – kiedy średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami wynosi 4 mm, a głębokość poniżej 3 mm.


Fakturę tę opisuje norma BN-64/6740-02.

Charakteryzuje się występowaniem dłuższych lub krótszych bruzd rozmieszczonych w przybliżeniu równolegle do siebie, uzyskanych przy użyciu grotów.

W zależności od stopnia wyrównania powierzchni oraz głębokości i rozmieszczenia bruzd, rozróżnia się FAKTURY:

 1. grubo - grotowana – kiedy średni odstęp pomiędzy bruzdami wynosi 30 – 50 mm, a głębokość do 10 mm;
 2. średnio - grotowana – kiedy średni odstęp pomiędzy bruzdami wynosi 15 – 30 mm, a głębokość do 7 mm;
 3. drobno - grotowana – kiedy średni odstęp pomiędzy bruzdami wynosi poniżej 15 mm, a głębokość nie przekracza 5 mm.


Fakturę tę opisuje norma BN-64/6740-02.

wygląd zewnętrzny powierzchni charakteryzujący się występowaniem nieregularnych długich nacięć, wgłębień i wypukłości do ± 20 mm oraz wyraźnych śladów narzędzi obróbczych, uzyskany przy pomocy grotów w kamieniach twardych oraz grotów, dziubaków lub ciosaków w kamieniach miękkich.
Fakturę tę opisuje norma BN-64/6740-02.

Naturalny przełom kamienia, uzyskany przez dzielenie (klinowanie) brył kamienia według płaszczyzn łupliwości, bez widocznych śladów narzędzi.
Fakturę tę opisuje norma BN-64/6740-02.

Charakteryzuje się występowaniem wyraźnych nacięć o ostrych krawędziach, przebiegających do siebie równolegle, wykonanych na powierzchni szlifowanej przy użyciu dłut szerokich.

W zależności od faktury, od rozmieszczenia i głębokości nacięć, rozróżnia się FAKTURY:

 1. grubo - nacinana – kiedy odstęp nacięć wynosi około 15 mm, a głębokość 5 mm;
 2. średnio - nacinana – kiedy odstęp nacięć wynosi około 10 mm, a głębokość do 3 mm;
 3. drobno - nacinana – kiedy odstęp nacięć wynosi około 5 mm, a głębokość do 2 mm.

Fakturę tę opisuje norma BN-64/6740-02.

Charakteryzuje się występowaniem wyraźnych śladów nacięć w postaci bruzd i rowków, przebiegających nieregularnie, uzyskanych przy użyciu dłut szerokich.

W zależności od stopnia wyrównania powierzchni oraz odstępu i głębokości nacięć, rozróżnia się FAKTURY:

 1. nieregularnie - grubo - dłutowana – kiedy średni odstęp nacięć wynosi 10 – 15 mm, a głębokość do 5 mm;
 2. nieregularnie - średnio - dłutowana – kiedy średni odstęp nacięć wynosi 5 – 10 mm, a głębokość do 5 mm;
 3. nieregularnie - drobno - dłutowana – kiedy średni odstęp nacięć wynosi poniżej 5 mm, a głębokość 2 mm.


Fakturę tę opisuje norma BN-64/6740-02.

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Michał Firlej

Normy, badania kamienia, oznakowanie CE

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH DAĆKÓW I CHWASTYK SP. P.

Prawo, podatki

Tomasz Żółkiewicz

Dotacje

Stanisław Sitarz

Normy, kwalifikacje zawodowe

Bogusław Skolak

Obróbka kamienia, narzędzia

Włodzimierz Ratajczak

Roboty montażowe i obróbka kamienia

Nasz fanpage
ZPBK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia